Aktuality Výberové konanie na riaditeľa RRA Galanta

Výberové konanie na riaditeľa RRA Galanta

Regionálna rozvojová agentúra Galanta vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkčného miesta „riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Galanta“.  Podmienky výberového konania nájdete tu !

is-rra-logo-web

RRA Galanta je členom Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr ISRRA.

Kontakty

Sídlo združenia:
Fučíkova 96
925 21 Sládkovičovo

Ing. Anton Szabó
presdseda Správnej rady RRA GA
Tel.: 0903-457 542

Počasie