Partneri

Členovia RRA Galanta:
  • Mesto Sereď (www.sered.sk)
  • Mesto Sládkovičovo (www.sladkovicovo.sk)
  • Obec Mostová
  • Obec Veľké Úľany
  • Obec Vozokany
  • TTSK
  • Mikroregión Dudváh

is-rra-logo-web

RRA Galanta je členom Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr ISRRA.

Kontakty

Sídlo združenia:
Fučíkova 96
925 21 Sládkovičovo

Ing. Anton Szabó
presdseda Správnej rady RRA GA
Tel.: 0903-457 542

Počasie