O agentúre

Záujmové združenie Regionálna rozvojová agentúra Galanta (skrátene RRA Galanta) pôsobí od roku 2001 a zaoberá sa najmä prípravou a manažmentom projektov na podporu rozvoja regiónu, tvorbom podnikateľských plánov, poradenstvom, informačnou činnosťou o grantových programoch RRA Galanta je členom Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr – ISRRA.Členovia RRA Galanta:
  • Mesto Sereď (www.sered.sk)
  • Mesto Sládkovičovo (www.sladkovicovo.sk)
  • Obec Mostová
  • Obec Veľké Úľany
  • Obec Vozokany
  • TTSK
Správna rada RRA Galanta:Obec Mostová 925 07  Mostová JUDr. Tibor Rozsár, starosta obci Tel: 0908 971 002 starosta@mostova-kurt.skObec Veľké Úľany Hlavná 578 925 22  Veľké Úľany Ing. František Gőgh, starosta obci Tel.: 0903 412 472 starosta@velkeulany.sk; ocuvelkeulany@stonline.skObec Vozokany 925 05  Vozokany 57 Mgr. Mikuláš Tončko, starosta obci Tel.: 0905 869 874 obec@obecvozokany.skMesto Sereď Mestský úrad Sereď Námestie republiky 1176/10 926 01  Sereď 1 Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Tel.: 0905 601 174 primator@sered.skMesto Sládkovičovo Mestský úrad Sládkovičovo Fučíkova 329925 21  Sládkovičovo Ing. Anton Szabó, primátor mesta Tel.: 0903 457 542 primator@sladkovicovo.skTrnavský samosprávny kraj Starohájska 10917 01 Trnava Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK Telefón: 033/555 91 00 predseda@trnava-vuc.sk
Mikroregión DudváhIng. Štefan Lancz
Sereďská 137
925 32 Veľká MačaTel.: 031/785 8116ocuvmaca@nextra.sk 

is-rra-logo-web

RRA Galanta je členom Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr ISRRA.

Kontakty

Sídlo združenia:
Fučíkova 96
925 21 Sládkovičovo

Ing. Anton Szabó
presdseda Správnej rady RRA GA
Tel.: 0903-457 542

Počasie