Kontakty

Kontakty
Sídlo združenia: 924 01 Galanta Mierové námestie 941/1 (budova Mestkého úradu Galanta, 3.posch.)
Pozor zmena !
nové sídlo združenia:
Fučíkova 96
925 21 Sládkovičovo
Ing. Anton Szabó presdseda Správnej rady RRA GA Tel.: 0903-457 542
E-mail: rraga@rraga.sk

is-rra-logo-web

RRA Galanta je členom Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr ISRRA.

Kontakty

Sídlo združenia:
Fučíkova 96
925 21 Sládkovičovo

Ing. Anton Szabó
presdseda Správnej rady RRA GA
Tel.: 0903-457 542

Počasie