Činnosť

Záujmové združenie Regionálna rozvojová agentúra Galanta (skrátene RRA Galanta) pôsobí od roku 2001 a zaoberá sa najmä prípravou a manažmentom projektov na podporu rozvoja regiónu, tvorbom podnikateľských plánov, poradenstvom, informačnou činnosťou o grantových programochRRA Galanta je členomIntegrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr – ISRRA

is-rra-logo-web

RRA Galanta je členom Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr ISRRA.

Kontakty

Sídlo združenia:
Fučíkova 96
925 21 Sládkovičovo

Ing. Anton Szabó
presdseda Správnej rady RRA GA
Tel.: 0903-457 542

Počasie