Vítajte na stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Galanta

Regionálna rozvojová agentúra Galanta vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkčného miesta „riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Galanta“.  Podmienky výberového konania nájdete tu !
Na základe rozhodnutí VZ Mikroregión Dudváh sa stal členom Regionálnej rozvojovej agentúry Galanta.Materiál o Mikroregióne Dudváh 
Záujmové združenie Regionálna rozvojová agentúra Galanta (skrátene RRA Galanta) pôsobí od roku 2001 a zaoberá sa najmä prípravou a manažmentom projektov na podporu rozvoja regiónu, tvorbom podnikateľských plánov, poradenstvom, informačnou činnosťou o grantových programochRRA Galanta je členom Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr – ISRRA

is-rra-logo-web

RRA Galanta je členom Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr ISRRA.

Kontakty

Sídlo združenia:
Fučíkova 96
925 21 Sládkovičovo

Ing. Anton Szabó
presdseda Správnej rady RRA GA
Tel.: 0903-457 542

Počasie